Νήμα

  • Νέα

    57ο ΦΚΘ: Νημα

    Το σύμπαν που ενυπάρχει σε κάθε ταινία δεν αφορά μόνο τον κόσμο που απεικονίζει, ούτε είναι δεδομένο πως θα περικλείει κάτι σαφές, συνειδητά οριοθετημένο. Η ικανότητα δημιουργίας αυτού του σύμπαντος είναι που καθιστά...
    10 Νοεμβρίου 2016 3405 2