Θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

...

Γράφει ο Χρήστος Μπακατσέλος

Είσαι άνεργος ή ψάχνεις δουλειά; Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ψάχνει 89 άτομα, κυρίως από Θεσσαλονίκη αλλά και από Αθήνα, για να δουλέψουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου κατά την διάρκεια του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί η ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τριών (3) μηνών, συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Από 9 έως 18 Μαρτίου 2012, που θα διεξαχθεί το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Στις αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι βασικές μικτές αποδοχές, οι αποδοχές για τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης, οι αποδοχές αδείας και δώρου Πάσχα αναλογικά και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή το συνολικό κόστος της σύμβασης σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι αναφερόμενες αμοιβές των συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν συμπεριλαμβάνουν, τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπου αυτός προβλέπεται. 

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου το site του Φεστιβάλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΑΠΑΝΤΗΣΕ

*

*

ΣΧΕΤΙΚΑ